Şap Nem Kurutma Cihazı

Şap Nem Kurutma Cihazı

Şap nem kurutma cihazı binalara uygulanan şap atım işleminden sonra mutlak suretle kullanılması gereken cihazların başında gelmektedir.

Şap nemi kurutma cihazı yeni atılmış şap üzerinde bulunan nemi ortamdan uzaklaştırmakta ve şap malzemesinin çözülmesine engel olarak işlevini yerine getirmesini kolaylaştırmaktadır.

Şap kurutma cihazı sahip olduğu yüksek ısıda üfleyebilme teknolojisi sayesinde nemli şapı kısa süre içerisinde kurutabilmekte ve şapın üzerinde bulunan nemin şapın derinliklerine inmesini engellemektedir.

Şap kurutma cihazı kullanımının şap atılmış alana pek çok faydası da bulunmaktadır.

Bu faydaların en başında şap kurutma cihazı şapın suda çözülmesine engel olmakta ve şap malzemesinin beton ile birlikte uyum içerisinde işlevini yerine getirmesini sağlamaktadır.

Şap kurutma işlemlerinde şap kurutma cihazının kullanılmasındaki faydalardan bir diğeri ise şap uygulanan zeminde ilerleyen dönemlerde nemlenme ve rutubetlenme olaylarının yaşanmamasını sağlamaktadır.

Çünkü iyi bir şekilde kurutulmayan şap malzemesi ilerleyen zamanlarda beton ile bütünleştiğinden dolayı betonda nemlenme ve rutubetlenme sorunu yaşatabilmektedir.

Şap kurutma cihazlarının kullanımı oldukça kolay olmakla birlikte bazı model cihazları sadece çalıştırmak bile yeterli olmaktadır.

Genel anlamda klima mantığı ile çalışan şap kurutma cihazları uzun süreli çalışmalara uygun şekilde üretilmişlerdir.

Ayrıca inşaat alanlarında sıkça kullanılacağından dolayı her türlü toz, toprak, kir vb. zararlı ve yabancı maddelere dayanıklı ve kırılmaz sac kullanılarak yapılmışlardır.

Şap kurutma cihazlarını temin edebileceğiniz firmamızdan cihazları satın alabileceğiniz gibi ani gelişen ve kısa sürecek olan çalışmalarınız için kiralama yöntemimizi de tercih edebilirsiniz.

Kurutma cihazlarımız sahip oldukları depo kapasitelerine göre farklı büyüklüklerdeki alanlarda kullanılabilmekte olduğundan dolayı, şap kurutma işlemi yapacağınız alanların metrekaresel olarak büyüklüklerini bildirmeniz halinde uygun kapasiteye sahip olan cihaz adresinize kadar teslim edilecektir.

Kurutma cihazının adresinize teslim edilmesi esnasında kullanımı, dikkat edilmesi gereken hususları ve cihazdan maksimum verim almanızı sağlayacak olan püf noktaları tarafınızla paylaşılmakta ve cihaz sorunsuz, çalışır bir şekilde tarafınıza teslim edilmektedir.

Şaplı alan nem kurutma işleminin uygun şekilde yapılabilmesi için dikkat edilmesi gereken birkaç nokta bulunmaktadır.

Bu noktaların ilki; kurutma cihazının şap atılan alanın tamamına hâkim olabileceği bir noktaya yerleştirilmesidir.

Kurutma işleminin yapılması esnasında kurutulacak alan eşit uzaklıkta, eşit sıcaklıkta ve eşit sürede kurutulmalıdır.

Bu şekilde bir kurutma işleminin yapılmasının nedeni ise az kurutulan alanda oluşacak nemin yeteri kadar kurutulan alana tekrar buluşmamasını sağlamaktır.

Bu şekilde istenilen kurutma uzun süreli sağlanabilecek ve ilerleyen dönemlerde herhangi bir şekilde rutubetlenme sorunu ile karşılaşılmayacaktır.

Özellikle kapalı garaj ve kapalı spor salonlarında uygulanmış olan şap atma işlemi sonrasında yapılacak olan kurutma işleminde cihazın konumlandırılması açık olan alanlara göre çok daha önemli olmaktadır.

Bu tarz alanların güneş görme ihtimallerinin olmamasından dolayı buralarda yapılacak olan kurutma işlemi mutlak suretle kurutma cihazı ile gerçekleştirilmeli ve bu işlem gerçekleştirilirken son derece hızlı ve kontrollü olunmalıdır.

Şap nem kurutma cihazı belirli bir mesafeden şapı kurutabilme özelliğine sahip olduğu için şap atılmış alana yakın konumlandırılması gerekmemektedir.

Bu belirli mesafe cihazın modeline göre ve uygulanacak alana göre değişkenlik gösterebilmektedir.

Bu gibi teknik konularda firmamızdan cihaz teslimine gelen teknik personellerimiz gerekli bilgileri ve cihaz konumlandırılmasını istendiği takdirde yapabilmektedir.

Şaplı alan nemi kurutma işleminde kurutma cihazı dışında kullanılacak olan diğer tüm ısıtıcı cihazlar geçici bir kuruluk sağlayacağı gibi, şapın formunu bulmasına da imkân sağlayamayacağından şap malzemesi üzerine farklı materyallerin uygulanması mümkün olmayacak ve şap üzerinde bulunan nem betona sirayet edip betonu bile kullanılamaz hale getirebilecektir.

Şap nem kurutma cihazı hizmeti vermekte olan firmamızdan temin edeceğiniz cihazlar ile şap kurutma işlemlerinizi sağlıklı, hızlı ve kontrollü bir şekilde gerçekleştirebilir ve bu kurutma işleminden sonra şap üzerine istenilen her türlü materyali çok kısa bir sürede uygulayabilirsiniz.

#şapnemkurutmacihazı #şapkurutmacihazı #kiralıkşapkurutmacihazı #kiralıkşapnemkurutmacihazı #şapkurutma